Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  dobavim.ru С?РїР?С?тивР?Р?Рµ питаР?РёРµ Автор: Julianbuh
  Отправлено: 27 октября 2021 в 19:12
  Р—Р° РїР?С?ледР?РёРµ 100 лет челР?вечеС?твС? С?далР?С?С? С?делатС? Р?Р±С?РµР?РёС?С‚С?Р№ дейС?твие Р±С?РґС?щий РІ РїР?Р?РёР?Р°Р?РёРё С‚Р?РіР?, С?РёС?ечС? Рё РїР?чеР?С? С?азличР?С?Рµ РїС?Р?РґС?РєС‚С? питаР?РёС? Рё пищевС?Рµ РґР?бавки Р?Р?РіС?С‚ РїР?Р?Р?С‡С? С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р°Р? РІ С?Р»С?чшеР?РёРё РёС… физичеС?РєРёС… Рё С?РїР?С?тивР?С?С… РїР?казателей [1,2]. Р’Р?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ Р±Р?Р»С?шаС? Р·Р?ачиР?Р?С?С‚С? С?ади атлетР?РІ Рё Р?РіС?Р?Р?Р?Р?Рµ С?Р?С?тав РёР?С„Р?С?Р?ации, РїР?Р»С?чеР?Р?Р?Р№ РёР· РёС?С‚Р?С?РёРєР?-Р?Р°С?С‡Р?С?С… РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєР?РІ, РїС?ивели Рє Р?ачалС? РїС?Р?РёР·РІР?РґС?тва С?пециалС?Р?Р?РіР? С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС?, Р?апС?РёР?РµС?, С?Р?РµС?гетичеС?РєРёС… гелей, жвачек, батР?Р?чикР?РІ Рё Р?апиткР?РІ, С?Р°С?С?читаР?Р?С?С… РґР»С? С?Р?РІРµС?шеР?С?твР?РІР°Р?РёРµ Р±Р?Р»С?С€Р?РіР? С?азР?Р?Р?Р±С?азиС? фактР?С?Р?РІ, влиС?С?щих Р?Р° РїР?теР?циал С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р?РІ [3]. Р? чиС?Р»С? РїР?С?ледР?РёС… Р?С‚Р?Р?С?С?С‚ Р?С?шечР?С?Рµ С?С?РґР?С?Р?РіРё, С?лабР?С?С‚С? запаС?Р?РІ гликР?РіРµР?Р°, величиР?Р° Рё Р?С?вежеР?РёРµ Р?С?шц. Р’ Р?Р°С?С‚Р?С?щее РІС?РµР?С? РІР?Р·С?Р?С?шаС? С?епС?тациС? С?Р?РёРІРµС?С?итетС?РєРёС… РїС?Р?РіС?Р°Р?Р? РїР? РёР·С?чеР?РёС? С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? РїР?Р·РІР?Р»С?ет РїС?Р?РІР?РґРёС‚С? Р?Р?Р?РіР? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ РґР»С? Р?Р°С?РєР° С‚Р?РіР?, С?РёС?ечС? С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?С?Рµ Рё Р?аибР?лее Р?РµР?РґР?Р?РєС?атР?Р? РёС?РїР?Р»С?Р·С?РµР?С?Рµ РёР?РіС?едиеР?С‚С? С?РїР?С?Р?Р±С?твС?С?С‚ избавлеР?РёС? чеС?ез С?казаР?Р?С?С… С?Р°Р?ее фактР?С?Р?РІ чеС?ез Р?адлежащегР? РґР?Р·РёС?Р?РІР°Р?РёС? Рё РІС?РµР?РµР?Рё РїС?РёРµР?Р° такР?РІС?С… [4]. Р?ак РІР?здейС?твие РґР»С? http://ingvarr.net.ru/publ/180-1-0-32590 Р·Р?ачителС?Р?Р?Рµ С?С?илеР?РёРµ чиС?ла С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р?РІ, С?Р?С?евР?С?С?щихС?С? РІ таких РґРёС?циплиР?ах, С‚С?ебС?С?щих РіРёРіР°Р?С‚С?РєРёР№ РІС?Р?Р?С?ливР?С?ти, РІС?Р?РґРµ Р?Р°С?афР?Р?С?, С‚С?иатлР?Р?С? Рё 100-Р?РёР»С?Р?С?Рµ велР?С?ипедР?С?Рµ РіР?Р?РєРё, РїР?С?вилаС?С? вал Р?Р?РІС?С… РїС?Р?РґС?РєС‚Р?РІ С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? Рё С?Р?РµС?ей, С?Р°С?С?читаР?Р?С?С… РґР»С? РїР?РІС?шеР?РёРµ РІС?Р?Р?С?ливР?С?ти атлетР?РІ. Р?даптациС? С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? Рє РєР?Р?РєС?етР?С?Р? РїР?С‚С?ебР?Р?С?С‚С?Р? С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р?РІ также РґР?РІР?Р»С?Р?Р? РїР?РїС?Р»С?С?Р?С?Р? Р?апС?авлеР?РёРµР? РІ С?феС?Рµ С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? РІ ближайшеР? Р±С?РґС?щеР? [5]. Р?РёРґРёС?С?С?щие РїР?зиции РІ РґР°Р?Р?Р?Р? Р?апС?авлеР?РёРё Р·Р°Р?РёР?Р°С?С‚ такие РєР?Р?РїР°Р?РёРё, чиС?С‚С?Р№ Infinit Рё Nutrition, РєР?С‚Р?С?С?Рµ РїС?едР?С?тавлС?С?С‚ РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?Р?С?С‚С? Р±РµС?РїС?ичиР?Р?Р? РІС?делС?ватС? РїС?Р?РїР?С?ции С?Р?С?тавР?С?С… С?леР?РµР?С‚Р?РІ РїС?Р?РґС?кта Рё С‡С?Рё Р?С?Р?Р±С?Рµ С?Р?РµС?Рё С? такиР?Рё РёР?РіС?едиеР?таР?Рё, РІС?Р?РґРµ С?глевР?РґС?, белки, Р°Р?РёР?Р?РєРёС?Р»Р?С‚С?, РєР?феиР? Рё С?лектС?Р?литС?, РїР?Р·РІР?Р»С?С?С‚ С?Р?икалС?Р?С?Р? Р?Р±С?азР?Р? РїР?РґРґРµС?живатС? Р·РґР?С?Р?РІС?Рµ С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р?РІ, РІР?Р·Р?агС?аждатС? РїР?С‚С?ебР?Р?С?ти Р?С?РіР°Р?РёР·Р?Р°, РІР?Р·Р?РёРєР°С?щие РІ РїС?Р?цеС?С?Рµ РїР?РґРіР?С‚Р?РІРєРё Рє С?Р?С?евР?Р?РІР°Р?РёС?Р?, Р° также РґР?С?тигатС? Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?С?С… С?РїР?С?тивР?С?С… С?езС?Р»С?татР?РІ. Р?аки Р?РґР?Р° Р?бщеС?твР? РїР?чти Р?азваР?РёРµР? YouBar РїС?едР?С?тавлС?ет С?С?Р»С?РіРё РїР? РїС?Р?РёР·РІР?РґС?твС? РїС?Р?РґС?РєС‚Р?РІ С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? РїР? РёР?РґРёРІРёРґС?алС?Р?Р?Р?С? заказС?, РїС?РёР?РµС?Р?Р?, РґР?Р·РІР?леР?Р? С?Р°Р?Р?С?С‚Р?С?телС?Р?Р? С?С„Р?С?Р?РёС?Р?ватС? РїС?Р?РїР?С?циС? чтР?Р±С? С?Р?РµС?гетичеС?РєР?РіР? батР?Р?чика, РїС?Р?теиР?Р?РІР?РіР? РєР?ктейлС? alias злакР?РІР?Р№ каши. Р?С?Р?Р?Рµ С?С‚Р?РіР?, С?С?щеС?твС?С?С‚ такие РєР?Р?РїР°Р?РёРё, Р±С?РґС‚Р? Vitaganic, С? РєР?С‚Р?С?С?С… Р?Р?Р¶Р?Р? С?делатС? РёР?РґРёРІРёРґС?алС?Р?С?Р№ заказ С?Р?РµС?ей витаР?РёР?Р?РІ, Р?РёР?РµС?алР?РІ Рё С‚С?ав, С?Р°С?С?читаР?Р?С?С… РґР»С? РґР?С?тижеР?РёРµ С?пецифичеС?РєРёС… целей РІ С?РїР?С?те чеС?ез РёС… ежедР?евР?Р?РіР? РїС?РёРµР?Р° [6]. ЦелС?С? Р?Р°С?С‚Р?С?щегР? РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС? С?вилаС?С? клаС?С?ификации РїС?Р?РґС?РєС‚Р?РІ С?ади С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? Рё РїС?РёРіР?РІР?С? Р?апС?авлеР?РёС? Рё техР?Р?Р»Р?РіРёРё РёС… РёС?РїР?Р»С?Р·Р?РІР°Р?РёС? С?ади С?РїС?авлеР?РёС? РїС?Р?цеС?С?Р?Р? РІР?С?С?таР?Р?влеР?РёС? С?РїР?С?С‚С?Р?РµР?Р?РІ. Р?блаС?С‚С? С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС? РґР?РІР?Р»С?Р?Р? С?азвиваС?щаС?С?С?, РїР?С?С‚Р?Р?С? даже РІ С…Р?Рґ РІР?Р·С?Р°С?С‚ РїС?едС?тавлеР?РёС? Р?Р± С?ффективР?Р?С?ти С‚Р?Р№ С?азве РёР?Р?Р№ РґР?бавки Р?Р?РіС?С‚ Р?РµР?С?С‚С?С?С? РІ РґРёР°Р?етС?алС?Р?Р? РїС?Р?тивР?РїР?Р»Р?Р¶Р?С?С… Р?апС?авлеР?РёС?С…. Р?лаС?С?ичеС?РєР°С? С?азделеР?РёРµ РґР?бавР?Рє делит РёС… С?Р?Р?Р±С?азР?Р? С?тепеР?Рё РёС… С?ффективР?Р?С?ти Рё РґР?казателС?Р?Р?С?ти: «безС?С?Р»Р?РІР?Р? С?ффективР?С?е» в?“ С?азС?С?Рґ Р?, «зР?атС? С?ффективР?С?е» в?“ С?Р?С?Р»Р?РІРёРµ Р’, В«Р?епС?РµР?РµР?Р?Р? Р?РµС?ффективР?С?е» в?“ клаС?С? Рю Рё В«Р?едР?С?татР?С‡Р?Р? РёС?С?ледР?РІР°Р?Р?С?е» в?“ клаС?С? D [7]. Р?Р?С?ле РїС?Р?шедшие РїС?С‚С? лет РІ РёС?С…Р?РґР?С?С? клаС?С?ификациС? РґР?бавР?Рє РІР?РµС?РµР?Р? Р?РµР?алР? РёР·Р?РµР?РµР?РёР№. Р’ РёР·Р?Р±С?ажеР?РёРµ РІРєР»С?чеР? С?азС?С?Рґ Р?Р?РІРёР?Р?Рє, РїР?С?вившихС?С? Р·Р° С?С‚Р? С?С?Р?Рє РґР»С? С?С?Р?РєРµ С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС?. Р?екР?С‚Р?С?С?Рµ С?пециалиС?С‚С? Р?Р?РіС?С‚ Р?Рµ РїС?едпР?лагатС? С? Р?тделС?Р?С?Р?Рё РґР°Р?Р?С?Р?Рё Рё РёС… С‚С?актР?РІРєР?Р№, либР? С? клаС?С?ификацией С‚Р?Р№ С?азве РґС?С?РіР?Р№ РґР?бавки. БезС?С?Р»Р?РІР?Р?, РїС?едлР?жеР?Р?Р°С? клаС?С?ификациС? Рё РїС?едС?тавлеР?РёС? Р?Р± С?ффективР?Р?С?ти Р±С?РґС?С‚ С?Р? РІС?РµР?РµР?РµР? РёР·Р?РµР?С?С‚С?С?С?, С?Р?Р?Р±С?азР?Р? Р?РµС?Рµ С‚Р?РіР?, Р±С?РґС‚Р? Р±С?РґС?С‚ РїР?С?С‚С?патС? РїС?ичиР?Р° Р?Р?РІС?С… РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№. Р?С‚Р?етиР?, чтР? Р?аша С‚С?актР?РІРєР° Р?С?Р?Р?РІР°Р?Р° РґР»С? С?Р°Р?С?С… РїР?С?ледР?РёС… РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС?С… Рё РїР?Р»С?чила С…Р?С?Р?шие С?ецеР?Р·РёРё РІ Р?Р°С?С‡Р?С?С… РєС?С?гах. РюРїР?С?тивР?С?Рµ РґР?бавки Р?Р?РіС?С‚ РєР?С?Р?РёС‚С? С?глевР?РґС?, белки, жиС?С?, Р?РёР?РµС?алС?, витаР?РёР?С?, лекаС?С?твеР?Р?С?Рµ С‚С?авС?, феС?Р?РµР?С‚С?, РїС?Р?Р?ежС?С‚Р?С‡Р?С?Рµ РїС?Р?РґС?РєС‚С? Р?етабР?лизР?Р° (такие как Р°Р?РёР?Р?РєРёС?Р»Р?С‚С?), С?азличР?С?Рµ С?РєС?С‚С?актС? С?Р°С?теР?РёР№. Р’ целР?Р? РґР?бавки (Р?апС?РёР?РµС?, С?Р?РµС?гетичеС?РєРёРµ батР?Р?чики, Р·Р°Р?РµР?ители питаР?РёС?, РєР?ктейли Рё РґС?.) Р?Р±РµС?печиваС?С‚ РєР?Р?С„Р?С?С‚Р?Р?Рµ РґР?С?тижеР?РёРµ Р?РїС?еделеР?Р?С?С… С?езС?Р»С?татР?РІ, таких как С?Р?ижеР?РёРµ/Р?абР?С? Р?Р°С?С?С?, РїР?чиР?РєР° С?РёР»Р?РІС?С… Рё РїС?Р?чих С?РїР?С?тивР?С?С… РїР?казателей [8]. Р’ завиС?РёР?Р?С?ти чеС?ез С?езС?Р»С?тата, РґР?С?тигаеР?Р?РіР? РїС?РёР?РµР?РµР?РёРµР? С‚Р?РіР? или РёР?Р?РіР? РІРёРґР° С?РїР?С?тивР?Р?РіР? питаР?РёС?, РїР?Р·РІР?лителС?Р?Р? РІС?делитС? С?ледС?С?щие типС? РґР?бавР?Рє:
  Вернуться к списку всех тем форума