Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  хладР?Р? r 410Р° баллР?Р? 11 3 РєРі Автор: Georgebioxy
  Отправлено: 26 октября 2021 в 10:40
  Р?С?таР?Р?РІРєР° РІРµР?тилС?ции завиС?РёС‚ чеС?ез С?Р°Р?Р?Р№ РІРµР?тилС?ции. Р?Р°Р?алС?Р?Р°С? РІРµР?тилС?циС? С? С?азветвлеР?Р?Р?Р№ С?етС?С? РІР?Р·РґС?С…Р?РІР?РґР?РІ Р?Р?жет Р?Р±С?Р»С?живатС? целС?Рµ С‚Р?С?РіР?РІС?Рµ цеР?С‚С?С?, Р±Р?Р»С?шие Р?фиС?С? Рё РїС?Р?Р?С?шлеР?Р?С?Рµ РїС?едпС?РёС?тиС?. Р?С?Р?РёР·РІР?дителС?Р?Р?С?С‚С? такР?Р№ С?РёС?теР?С? РєС?айР?Рµ РІС?С?Р?РєР°, Р?Р? ее Р?Р?Р?таж С‚С?ебС?ет Р±Р?Р»С?ших С?С?илий. Р? Р±РµС?РєР°Р?алС?Р?Р?Р№ РІРµР?тилС?ции Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С? Р?РєР?Р?Р?С?Р№ Рё С?теР?Р?РІР?Р№ РїС?РёС‚Р?С‡Р?С?Рµ клапаР?С?, Р?ехаР?ичеС?РєРёРµ РїС?Р?ветС?иватели Рё Р±С?РёР·РµС?. ДаР?Р?С?Р№ лицР? РІРµР?тилС?ции РїР?РґС…Р?РґРёС‚ чтР?Р±С? РґР?Р?Р° Рё Р?ебР?Р»С?ших Р?фиС?Р?РІ, РґР»С? С?С?таР?Р?РІРєС? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС? затС?ачиваС?С‚ Р?С‚ 15 Р?РёР?С?С‚ Р?акаР?С?Р?Рµ С‚С?Р?Р°Р? чаС?Р?РІ. Р?иже Р?С? С?Р°С?С?Р?Р?С‚С?РёР? Р?Р?Р?таж Р?Р±Р?РёС… РІР°С?РёР°Р?С‚Р?РІ РІРµР?С‚С?РёС?теР?. Р¤Р?Р‘Р?Р?Р?: Р?С?таР?Р?РІРєР° С?РёС?теР? РІРµР?тилС?ции Р?Р?С?Р?ативС? чтР?Р±С? С?РёС?теР? РІРµР?тилС?ции ЦеР?С? РґР»С? Р?Р?Р?таж С?РёС?теР? РІРµР?тилС?ции Р?С?таР?Р?РІРєР° С?РёС?теР? РІРµР?тилС?ции Р?Р°Р?алС?Р?Р°С? РІРµР?тилС?циС? Р?Р?Р?таж РІРµР?тилС?циР?Р?Р?С?С… С?РёС?теР? Рё Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС? РїС?Р?С…Р?РґРёС‚ РїР?С?С?едС?твР?Р? Р?алР?Р?алС?С?РєРё С?тапР?РІ. Р?С?Р?ект. Р?С?ежде С?Р?С?тавлС?С?С‚ техР?ичеС?РєР?Рµ задаР?РёРµ. Р’ Р?РµР? РїС?Р?РёР·РІР?РґС?С‚ РІР?Р·РґР°С?Р?РёРµ РїР°С?Р°Р?етС?Р?РІ РІР?Р·РґС?С…Р?Р?Р±Р?РµР?Р°. Р Р°С?С…Р?Рґ РІР?Р·РґС?С…Р° С?Р°С?С?читС?РІР°С?С‚ РёС?С…Р?РґС? РёР· РїС?едпР?лагаеР?Р?РіР? РєР?личеС?тва Р»С?дей РІ РїР?Р?ещеР?РёРё Рё егР? РїР»Р?щади. Рюила РёР?еет Рё С?пецифика РїР?Р?ещеР?РёС?: Р?апС?РёР?РµС?, С?ади РІРµР?тилС?ции Р?едициР?С?РєРёС… С?С‡С?еждеР?РёР№ С?читС?РІР°С?С‚ РїР?РІС?шеР?Р?С?Рµ С‚С?ебР?РІР°Р?РёС? Рє Р?чиС?тке РІР?Р·РґС?С…Р°. ТехзадаР?РёРµ С?Р?С?тавлС?С?С‚ С? С?четР?Р? Р?екР?С‚Р?С?С?С… С?екР?Р?РµР?даций https://ovk-74.ru/katalog-uslug/ventilyatsiya/ Р?акС?РёР?алС?Р?Р°С? С?ффективР?Р?С?С‚С? С?РёС?теР?С? РґР?лжР?Р° Р±С?С‚С? РґР?С?тигР?С?та РїС?Рё Р?РёР?РёР?алС?Р?С?С… затС?атах; Р?агиС?С‚С?алС? движеР?РёС? РІР?Р·РґС?С…Р° С?ледС?ет РІС?С?С‚С?Р?РёС‚С? С? Р?РёР?РёР?алС?Р?Р? РІР?Р·Р?Р?Р¶Р?С?Р? РєР?личеС?твР?Р? РІР?Р·РґС?С…Р?РІР?РґР?РІ Рё РёР·РіРёР±Р?РІ; жилС?С†С? РґР?лжР?С? Р?бладатС? РґР?С?С‚С?Рї Рє С?РёС?теР?Рµ С?ади ее С?егС?Р»С?С?Р?Р?Р№ РїС?Р?РІРµС?РєРё Рё Р?Р±С?Р»С?живаР?РёС?; Р?адР? РїС?едС?С?Р?Р?С‚С?етС? С?езеС?РІР?Р?Рµ С?ешеР?РёРµ РІ С?Р»С?чае РІС?С…Р?РґР° РёР· С?С‚С?Р?С? какР?Р№-либР? детали С?РёС?теР?С?; желателС?Р?Р?, дабС? РІРµР?тилС?циС? Р±С?ла Р?езаР?етР?Р° либР? Р?С?РіР°Р?РёС‡Р?Р? РІРїРёС?С?валаС?С? РІ РёР?теС?С?РµС? РїР?Р?ещеР?РёС?. ДлС? Р?С?Р?Р?РІР°Р?РёРё техзадаР?РёС? РёР?жеР?РµС?С? РїР?РґР±РёС?Р°С?С‚ РёР·РІРµС?С‚Р?С?Р№ фигС?С?Р° РІРµР?тилС?ции Рё С?Р?Р·РґР°С?С‚ С?С…РµР?С?. Р’ С?С…РµР?Рµ С?читС?РІР°С?С‚ С‚С?аектР?С?РёС? РІР?Р·РґС?С€Р?С?С… РїР?С‚Р?РєР?РІ, С?Р°С?РїР?Р»Р?жеР?РёРµ РІР?Р·РґС?С…Р?РІР?РґР?РІ, РІРµР?тилС?С‚Р?С?Р?РІ Рё РґС?С?РіРёС… С?леР?РµР?С‚Р?РІ С?РёС?теР?С?. Р?Р?Р»С? плаР? РІРµР?тилС?ции РіР?С‚Р?РІРёС‚ Р?бщеС?твР?, Р?Р?Р° РґР?лжР?Р° РїС?едР?С?тавитС? Р’Р°Р? С?Р?етС?. РюР?ета РґР?лжР?Р° РїР?С?С?латС? С‚Р?С‡Р?С?С? С?С?Р?Р?С? С?Р°С?С…Р?РґР?РІ, РІРµС?С? Рё РёС?чеС?РїС?РІР°С?щий РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Р° Р?Р?Р?тажР?С?С… С?абР?С‚ Рё РёС?РїР?Р»С?Р·С?РµР?С?С… Р?атеС?иалР?РІ. Р’ таблица С?Р°С?С…Р?РґР?С?С… Р?атеС?иалР?РІ РІС…Р?РґС?С‚: Р?Р?Р?тажР?С?Рµ С?РєР?Р±С?; С?Р°Р?Р?С?езС?, Р±Р?лтС?, гайки; Р°Р?РєРµС?С?, С…Р?Р?С?С‚С?; С‚С?С?Р±РєРё Рё шлаР?РіРё РґР»С? Р?твР?РґР° РєР?Р?РґРµР?С?ата; С?теплителС? (РІР?Р·С?Р?РµР? Р?РёР?РµС?алС?Р?Р°С? вата) Рё так далее.
  Вернуться к списку всех тем форума