Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  РїР°С?РїР?С?С‚ Р?алС?С‚С? Р·Р° РёР?РІРµС?тиции С‚С?С‚ Автор: Richardcof
  Отправлено: 22 октября 2021 в 12:57
  [url=https://malta-golden-passport.com/][img]https://i.ibb.co/fvrP3xB/image.jpg[/img][/url] Р?алС?та Р?Р° С?егР?РґР?С?С€Р?РёР№ С?С?тки С?РІР»С?етС?С? едиР?С?твеР?Р?Р?Р№ С?С‚С?Р°Р?Р?Р№ ЕвС?Р?С?Р?С?Р·Р°, РіРґРµ РёР?Р?С?С‚С?Р°Р?С†С? Р?Р?РіС?С‚ РїР?Р»С?читС? РіС?аждаР?С?твР? С?ледР?ватС? РёР?РІРµС?тиции РІ С?РєР?Р?Р?Р?РёРєС?. Р’РїР?С?ледС?твии С‚Р?РіР?, как Р?РёРїС? Р?С‚Р?РµР?РёР» РІС?дачС? «зР?Р»Р?С‚С?С… РїР°С?РїР?С?С‚Р?РІВ», С? Р?алС?С‚С? РІ С?С‚Р?Р№ С?феС?Рµ РїС?актичеС?РєРё Р?Рµ Р?С?талР?С?С? РєР?Р?РєС?С?РµР?С‚Р?РІ. Р?С?Р?цеС?С? Р?атС?С?ализации Р?Р° Р?алС?те Р·Р°Р?РёР?ает Р?С‚ 14 Р?РµС?С?цев, С‚С?ттР? как РІ РґС?С?РіРёС… С?С‚С?Р°Р?ах Р•Рю РіС?аждаР?С?твР? РїР?Р·РІР?лителС?Р?Р? РїР?Р»С?читС? Р?РёР?РёР?С?Р? РїС?теР? 5 лет РІРїР?С?ледС?твии Р?С„Р?С?Р?леР?РёС? Р’Р?Р–. Р‘С?Р»С?, такаС? Р?РїРµС?ативР?Р?С?С‚С? Р?Р±Р?йдетС?С? РёР?РІРµС?С‚Р?С?С? РІ С?С?Р?Р?С? Р?С‚ €750 000, чтР?Р±С? тех же, РєС‚Р? РёР?РІРµС?тиС?С?ет €600 000, С?С?Р?Рє РїР?Р»С?чеР?РёС? РіС?аждаР?С?тва С?Р°С?С‚С?Р?етС?С? РґР»С? 3 РіР?РґР°. Такие РїС?авила Р?алС?та ввела РІ Р?Р?С?Р±С?Рµ 2020-РіР? РІР?Р·С?Р°С?С‚ Рё Р?С?Р¶Р?Р? Р?С‚Р?етитС?, С?РєР?Р»С?РєР? Р?РµС?Р?Р?С‚С?С? РґР»С? РїР?РІС?шеР?РёРµ РїР?С?Р?РіР° РёР?РІРµС?тиций Рё С?С?Р»Р?РІРёРµ РїС?ежде Р?С„Р?С?Р?РёС‚С? РїР?РґР?Р±РёРµ Р?Р° жилище, РїР?Р»С?читС? С?видетелС?С?твР? С?С‚Р?РіР? Р?С?С‚С?Р?РІР?Р?РіР? РіР?С?С?РґР°С?С?тва С…Р?С‚С?С‚ Р?Р?Р?РіРёРµ С?Р?С?С‚Р?С?телС?Р?С?Рµ РёР?Р?С?С‚С?Р°Р?С†С?. Р?С?еиР?С?щеС?тва Р?алС?тийС?РєР?РіР? РіС?аждаР?С?тва Р?чевидР?С?: РїР?С?РєР?Р»С?РєС? егР? С…Р?Р·С?РёР? С?таР?Р?РІРёС‚С?С? РіС?аждаР?РёР?Р?Р? ЕвС?Р?С?Р?С?Р·Р°, С‚Р? Р?Р? Р?Р?жет РєРІР°С?тиС?Р?ватС? РґР»С? теС?С?РёС‚Р?С?РёРё Р»С?Р±Р?Р№ РІС…Р?РґС?щей РІ Р?егР? С?С‚С?Р°Р?С?, С?читС?С?С?, делатС?, РІР?РґРёС‚С? Р±РёР·Р?РµС? Рё чеС?патС? Р?птиР?алС?Р?С?Р? Р?алР?РіР?Р?Р±Р»Р?жеР?РёРµР?. Р?С?РєР»С?чаС? С‚Р?РіР?, РґР»С? РёР?РІРµС?С‚Р?С?Р° С? РїР°С?РїР?С?С‚Р?Р? Р?алС?С‚С? Р?ткС?С?С‚С? РіС?Р°Р?РёС†С? Р±Р?лее чеР? 180 РіР?С?С?РґР°С?С?тв, РІРєР»С?чаС? РЁРµР?РіРµР?С?РєС?С? Р·Р?Р?С? Рё РюРЁР?. Р?Р?С‚Р?С?С?Р№ Рё Р?Р° каких С?С?Р»Р?РІРёС?С… Р?Р?жет РїР?Р»С?читС? евС?Р?пейС?РєРёР№ РїР°С?РїР?С?С‚ С?ади РёР?РІРµС?тиции РІ Р?алС?тийС?РєС?С? С?РєР?Р?Р?Р?РёРєС? [url=https://malta-golden-passport.com/]С?айт[/url], С?Р°С?С?казС?ваеР? РІ С?С‚Р?Р№ С?татС?Рµ. Р?ак РїР?Р»С?читС? РіС?аждаР?С?твР? Р?алС?С‚С? РІ 2021 РіР?РґС? БезвС?ездР?Р? РІР°С?РёР°Р?С‚С? РїР?Р»С?чеР?РёС? РіС?аждаР?С?тва Р?алС?С‚С? Р?РїРёС?Р°Р?С? РІ С?Р?Р?тветС?твС?С?щеР? закР?Р?Рµ: Maltese Citizenship Act (Cap. 188) Granting of Citizenship in the interest Superior Services Regulations. Р’ Р?Р?С?Р±С?Рµ 2020 РІР?Р·С?Р°С?С‚ РІ Р±С?Р?ага Р±С?ли РІР?РµС?РµР?С? РёР·Р?РµР?РµР?РёС?, РІ С?Р?Р?тветС?твии С? РєР?С‚Р?С?С?Р?Рё РїР?С?РІРёР»С?С? Р?РµР?фит РїС?С‚С? Рє РіС?аждаР?С?твС? Р?алС?С‚С? в?” Р?атС?С?ализациС? РґР»С? Р?С?Р?Р?РІРµ РїС?С?Р?С?С… РёР?РІРµС?тиций С?ледР?ватС? РёС?РєР»С?чителС?Р?С?Рµ С?С?Р»С?РіРё. Р’ С?С‚Р?Р№ С?РІС?Р·Рё РїР?Р?С?тиС? В«С?РїРёС?Р?Рє РёР?РІРµС?тициР?Р?Р?Р?РіР? РіС?аждаР?С?тва» Рё «гС?аждаР?С?твР? Р·Р° РёР?РІРµС?тиции» РґРµ С?С?Рµ РїРµС?РµС?тали С?С?щеС?твР?ватС?. Р?акС?РёР?алС?Р?Р?Рµ чиС?леР?Р?Р?С?С‚С? С?РµС?тификатР?РІ С?ади Р?С?Р?Р?РІР?С?С… Р·Р°С?вителей Рё члеР?Р?РІ РёС… С?РµР?ей С?Р?Р?Р±С?азР?Р? Р?Р?РІР?Р№ РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Рµ Р?РіС?Р°Р?ичеР?Р? в?“ РёС… С‚Р?Р»С?РєР? 1500. ДлС? РїС?РёР?РµС?Р°: РІ С?Р°Р?ках РїС?едС?РґС?щей РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?С? Р±С?Р»Р? РІС?делеР?Р? 1800 РєРІР?С‚, Рё Р?Р?Рё Р±С?ли РІС?Р±С?Р°Р?С? РєС?Р?Р?Рµ РІ РёС?Р?Рµ 2020 РІР?Р·С?Р°С?С‚, С‚Р? затС?апезР?ичатС? С?ледР?ватС? РїР?лгР?РґР° РїРµС?ед Р?фициалС?Р?Р?РіР? РїРµС?РµС?Р?Р?С‚С?Р° РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?С?. Р?С‚Р?Рі РёР?РІРµС?тиций безР?тлагателС?Р?Р? завиС?РёС‚ Р?С‚ С‚Р?РіР?, РєР?С‚Р?С?С?Р№ С?С?Р?Рє Р·Р°С?вителС? РІС?Р±РµС?ет РґР»С? РїР?Р»С?чеР?РёС? РїР°С?РїР?С?та в?” С?РєРІР?Р·С? Р?РґРёР? или С‚С?Рё РіР?РґР° затеР? Р?С„Р?С?Р?леР?РёС? РІРёРґР° РґР»С? жителС?С?твР?. Р’С‚Р?С?Р?Р№ РІРёРґР?РёР·Р?РµР?РµР?РёРµ Р±Р?лее РґР?лгий, С‚Р?Р»С?РєР? Рё Р?РµР?ее затС?атР?С?Р№: РёР?РІРµС?С‚Р?С?С? Р?адР? РїРµС?евеС?ти €600 000 РІ Р¤Р?Р?Рґ Р?ациР?Р?алС?Р?Р?РіР? С?азвитиС? Р?алС?С‚С?, С‚Р?РіРґР° С?Р?РІР?Р? РІ РїРµС?РІР?Р? С?Р»С?чае РёР?РІРµС?тиции С?Р?С?тавлС?С?С‚ €750 000. Также Р?С?ждатС?С?С? С?делатС? благР?твР?С?ителС?Р?Р?Рµ благР?РґРµС?Р?РёРµ РІ С?С?Р?Р?Рµ €10 000. ТакиР? Р?Р±С?азР?Р?, Р?РёР?РёР?алС?Р?Р°С? РєР?Р?фигС?С?ациС? РґР»С? Р?РґР?Р?РіР? РёР?РІРµС?С‚Р?С?Р°, РїС?етеР?РґС?С?щегР? Р?Р° РіС?аждаР?С?твР? Р?алС?С‚С?, С?Р?С?тавит €610 000. Р?Р?Р?РёР?Р? Р?евР?Р·РІС?атР?Р?РіР? РІР·Р?Р?С?Р° РІ Р¤Р?Р?Рґ С?азвитиС? С?С‚С?Р°Р?С?, РїР?Р?адР?Р±РёС‚С?С? также РїР?РґРєС?патС? Р?едвижиР?Р?С?С‚С? С?С‚Р?РёР?Р?С?С‚С?С? чеС?ез €700 000 или Р°С?РµР?РґР?ватС? жилище Р?РёР?РёР?С?Р? РґР»С? РїС?С‚С? лет Р±С?С‚С? С?тавке Р°С?РµР?РґС? Р?С‚ €16 000 РІ РіР?Рґ. Р?Р?Р»С? РёР?РІРµС?С‚Р?С? С?ешил РїС?РёР?Р±С?РµС?ти жилС?Рµ РІ РґР?Р±С?Р?, С‚Р? РїС?теР? РїС?С‚С? лет С?ти РІР»Р?жеР?РёС? РґР?Р·РІР?леР?Р? РІРµС?Р?С?С‚С?. РюРєР?Р»С?РєР? РєС?Р?Р?Рµ РёР·Р?РµР?РёР»Р?С?С? РІ РїС?Р?цедС?С?Рµ Р?С„Р?С?Р?леР?РёС? РіС?аждаР?С?тва Р?алС?С‚С? ДейС?твие РїР?Р»С?чеР?РёС? Р?алС?тийС?РєР?РіР? РіС?аждаР?С?тва РІ 2021 РіР?РґС? С?азбит Р?Р° С‚С?Рё С?тапа. Р?РµС?РІР?Р?ачалС?Р?Р? РёР?Р?С?С‚С?Р°Р?ец РїР?Р»С?чает Р’Р?Р–, С?С?Р?Рє РєР?С‚Р?С?Р?РіР? завиС?РёС‚ чеС?ез С?С?Р?Р?С? РёР?РІРµС?тиций, РїР?С?ле РїС?Р?С…Р?РґРёС‚ РїС?Р?РІРµС?РєС? Р?Р° благР?Р?адежР?Р?С?С‚С?, Р° РєС?Р?Р?Рµ РїР?дает РґР?РєС?Р?РµР?С‚С? РґР»С? Р?атС?С?ализациС?. Ежели Р·Р°С?РІРєС? Р?РґР?Р±С?С?С‚, влаС?С‚С? Р?алС?С‚С? РїС?иглаС?С?С‚ Р?Р?РІР?РёС?печеР?Р?Р?РіР? РіС?аждаР?РёР?Р° чтР?Р±С? РїС?РёР?РµС?РµР?РёС? РїС?РёС?С?РіРё. Р?С?Р?че РїС?Р?РІРµС?РєР° Р?Р° благР?Р?адежР?Р?С?С‚С? РїР?Р»С?чила Р?азваР?РёРµ Eligibility Assessment, С?Р°Р?ее Р?Р?Р° Р?азС?валаС?С? Anticipated Diligence. Ее С?С?С‚С? Р±С?С‚С? С?С‚Р?Р? Р?С?талаС?С? РїС?ежР?ей в?“ РІ С„Р?РєС?С?Рµ РІР?РёР?Р°Р?РёС? РёС?С‚Р?С‡Р?РёРєРё РґР?С…Р?РґР° Р·Р°С?вителС? Рё РёС… легалС?Р?Р?С?С‚С?. ТепеС?С? С?та РєС?итика С?тала С?С‚С?Р?же: РїС?авила С?жеС?С‚Р?чилиС?С? Р?Р° С„Р?Р?Рµ РєР?С?С?С?пциР?Р?Р?Р?РіР? РёР?цидеР?та С? РїР°С?РїР?С?С‚Р?Р?Р№ РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Р?Р№ Р?РёРїС?Р° Рё РІ С?РІС?Р·Рё С? теР?, С?РєР?Р»С?РєР? ЕвС?Р?РєР?Р?РёС?С?РёС? РІ целР?Р? Р?Рµ Р?РґР?Р±С?С?ет РёР?РІРµС?тициР?Р?Р?С?Рµ РїС?ти Р?атС?С?ализации. Р”Р?С?С‚Р?РёР?С?твР? Eligibility Assessment РїР? Р?Р?РІР?Р№ РїС?Р?РіС?Р°Р?Р?Рµ С?Р?С?тавлС?ет €15 000 С?ади Р?С?Р?Р?РІР?Р?РіР? Р·Р°С?вителС? Рё €10 000 Р·Р° каждР?РіР? иждивеР?ца. Эта дейС?твие С?Р?С?С‚Р?РёС‚ РёР· Р±Р?Р»С?шегР? чиС?ла С?тапР?РІ, чеР? Exactly Diligence, Рё даже ее С?С?пешР?Р?Рµ РїС?Р?С…Р?ждеР?РёРµ Р?Рµ РіР°С?Р°Р?тиС?С?ет РїР?Р»С?чеР?РёС? РіС?аждаР?С?тва, чиС?С‚С?Р№ Р±С?Р»Р? С?Р°Р?ее. Р?Р° РїРµС?РІР?Р? С?тапе лицеР?Р·РёС?Р?РІР°Р?Р?С?Р№ РїР?С?С?едР?РёРє Р?С?РіР°Р?РёР·С?ет РІР?С?С‚С?РµР?Р?С?С? РїС?Р?РІРµС?РєС? РёР?РІРµС?С‚Р?С?Р°, РёР·С?чаС? Р?еждС?Р?Р°С?Р?РґР?С?Рµ базС? РґР°Р?Р?С?С…, Р° РїР?С‚Р?Р? С?С‚Р?РіР? Р?апС?авлС?ет С?РІР?Рµ С?езС?Р?Рµ РІ Р?Р?РІС?С? С?С‚С?С?РєС‚С?С?С? в?“ Community Malta Agency. Р’ С?С‚Р?Р? ведР?Р?С?тве также РїС?Р?РІР?РґС?С‚ РїС?Р?РІРµС?РєС? РїР? С?РІР?РёР? РєР°Р?алаР?, РІРєР»С?чаС? The long arm of the law Clearness, РєС‚Р? РІС?РґР°С?С‚ Р?С?РіР°Р?С? РІР?С?С‚С?РµР?Р?ей безР?РїР°С?Р?Р?С?ти Р?алС?С‚С?. Далее Р·Р°С?РІРєРµ РїС?едС?С‚Р?РёС‚ РїС?Р?йти С?РєС?РїРµС?тизС? РІ Р?еждС?Р?Р°С?Р?РґР?С?С… Р?езавиС?РёР?С?С… РєР?Р?РїР°Р?РёС?С…, РєР?С‚Р?С?С?Рµ также РіР?С‚Р?РІС?С‚ РїС?РёР?Р°Р?РєР° заклС?чеР?РёС?. Эти агеР?С‚С?тва РїС?Р?РІРµС?С?С?С‚ Р±РёР·Р?РµС?, Р?РєС?С?жеР?РёРµ РёР?РІРµС?С‚Р?С?Р°, С?епС?тациР?Р?Р?С?Рµ Р?атеС?иалС?, С?Р°Р?кциР?Р?Р?С?Рµ С?РїРёС?РєРё Рё Р±РµС?РїС?ичиР?Р?Р? далее. Р’С?егда С?С‚Р? РїРµС?едаетС?С? РІ РїС?Р?филС?Р?Р?Рµ Р?РёР?РёС?теС?С?твР? Р?алС?С‚С?, атаР?Р°Р? РєР?С‚Р?С?Р?РіР? РІС?Р?Р?С?РёС‚ С?РІР?Рµ С?ешеР?РёРµ. Р’ С?Р»С?чае РїР?Р»Р?жителС?Р?Р?РіР? Р?твета РёР?РІРµС?С‚Р?С? Р?Р?жет РїР?датС? РґР?РєС?Р?РµР?С‚С? РґР»С? РїР°С?РїР?С?С‚. Р?С‚Р?етиР?, С?РєР?Р»С?РєР? РїС?етеР?РґРµР?таР? Р?Р° РіС?аждаР?С?твР? Р?алС?С‚С? РїС?Рё Р?атС?С?ализации Р?Р° Р?С?Р?Р?РІРµ РїС?С?Р?С?С… РёР?РІРµС?тиций Р?Рµ Р?С?Р¶Р?Р? С?читС? диалект, РёС?С‚Р?С?РёС?, Рё Р?твечатС? какие-либР? теС?С‚С?.
  Вернуться к списку всех тем форума