Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  С?С‚Р?Р» РїС?Р?ведеР?РёС? РІС?РєС?С?тиС? Автор: Frankambum
  Отправлено: 18 октября 2021 в 19:57
  Р?ичтР? Р?Рµ вечР?Р? РІ С?С‚Р?Р? Р?РёС?Рµ, С?С‚Р? С?казали С?же Р?чеР?С? Рё Р?чеР?С? давР?Р?, Р?Р? С?Р»Р?РІР° С?ти актС?алС?Р?С? Рё С?ейчаС?, Рё С?РєР?С?ее РІС?егР? Р?РёРєР?РіРґР° Р?Рµ РїР?теС?С?С?С‚ С?РІР?ей актС?алС?Р?Р?С?ти. Р?С?Р?Р±Р°С? С?пециалС?Р?Р?С?С‚С? РюпециалС?Р?Р?С?С‚С? патР?Р»Р?РіР?Р°Р?атР?Р?Р° С?РІР»С?етС?С? Р?чеР?С? С?пецифичР?Р?Р№ Рё С?С‚Р?РёС‚ Р?РµС?РєР?Р»С?РєР? РІ С?С‚Р?С?Р?Р?Рµ Р?С‚ РґС?С?РіРёС… Р?едициР?С?РєРёС… С?пециалС?Р?Р?С?тей. Р?алР? РєС‚Р? РїР?Р?РёР?ает чтР? РґР°Р?Р?Р°С? С?пециалС?Р?Р?С?С‚С? базиС?С?етС?С? Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? С„С?Р?РґР°Р?РµР?талС?Р?С?С… Р·Р?Р°Р?РёС? С?пециалС?Р?Р?С?ти, Р?Р? Рё Р?Р° Р·Р?Р°Р?РёС?С… С‚С?адициР?Р?Р?Р?Р№ Р?едициР?С?, таких Рє РїС?РёР?РµС?С? как С? С…РёС?С?С?РіР°. Р?Р?еетС?С? еще Р?РґРёР? Р°С?пект, С?РїР?Р?С?Р?С?С‚С? Р? РєР?С‚Р?С?Р?Р? Р?С?Р¶Р?Р? Р?Р±С?зателС?Р?Р?. ДелР? РІ С‚Р?Р?, чтР? патР?Р»Р?гичеС?РєР°С? Р°Р?атР?Р?РёС? РІ шиС?Р?РєР?Р? С?Р?С?С?ле Р?С?Р»С?тифС?Р?кциР?Р?алС?Р?Р°. Р?Р?Р° теС?Р?Р? взаиР?Р?С?РІС?Р·Р°Р?Р° С?Р? РІС?РµР?Рё РґРёС?циплиР?Р°Р?Рё. Без РёР·С?чеР?РёС? Рё твеС?РґС?С… Р·Р?Р°Р?РёР№ РїР? РґР°Р?Р?Р?Р№ Р?С‚С?Р°С?ли Р?едициР?С? Р?Рµ Р?Р?жет Р?Р±Р?йтиС?С? Р?Рё Р?РґРёР? РІС?ач, Р° патР?Р»Р?РіР?Р°Р?атР?Р?С?, РІ С?РІР?С? Р?чеС?едС?, Р·Р°Р?РёР?Р°С?С‚С?С? РІС?РµР?Рё С?пециалС?Р?Р?С?С‚С?Р?Рё, такиР?Рё как: РєР°С?РґРёР?Р»Р?РіРёС?; РїС?Р»С?Р?Р?Р?Р?Р»Р?РіРёС?; С…РёС?С?С?РіРёС?; С?С?Р?Р»Р?РіРёС? Рё С‚.Рґ. Р’С?С?читС?С?С? Р?Р° паталагР?Р°Р?атР?Р?Р° Р?чеР?С? Р?Рµ РїС?Р?С?С‚Р?, как РіР?РІР?С?С?С‚, чтР? Р?С?РІР?РёС‚С? С?С‚Р?С‚ Р?Рµ легкий С‚С?С?Рґ Р?Р?жет С‚Р?Р»С?РєР? С‚Р?С‚, С? РєР?РіР? РІ РєС?Р?РІРё жеС?ткР?Рµ желаР?РёРµ РґР?РєР?патС?С?С? абС?Р?Р»С?С‚Р?Р? РґР? РІС?егР?. Р?Р?Р?РіРёРµ С?РєР?С?ее РІС?егР? Рё Р?Рµ РїС?едС?тавлС?ли С‚Р?РіР?, чтР? Р?С?Р?Р?РІР?Р?Рµ Р·Р°Р?С?тие паталагР?Р°Р?атР?Р?Р° С?С‚Р? Р?Рµ Р°Р?ализС? Р±РёР?РїС?РёРё. Р? чеР? РІС?Рµ РґС?Р?Р°С?С‚, Р° С„С?Р?РґР°Р?РµР?талС?Р?Р?Рµ РёС?С?ледР?РІР°Р?РёРµ еще РїС?Рё жизР?Рё пациеР?та, РІС?С?влеР?РёРµ С‚Р?РіР? как Рё чеР? Р?Р? жил. Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?Р?С?С‚С? РІ таких РёС?С?ледР?РІР°Р?РёС?С… С?Р°С?тет РёР· РіР?РґР° РІ РіР?Рґ. Р?апС?РёР?РµС?, С‚Р?Р»С?РєР? РІ Р?Р?С?РєРІРµ РёС… чиС?Р»Р? РїС?евС?шает С‚С?Рё Р?иллиР?Р?Р° РІ РіР?Рґ. РўР? РµС?С‚С?, Р?агС?С?Р·РєР° Р?Р° патР?Р»Р?РіР?Р°Р?атР?Р?Р?РІ С?Р°С?тет РёР·Р? РґР?С? РІ РґРµР?С?. Еще Р?РґР?Р?Р№ РїС?Р?блеР?Р?Р№, С?ешеР?РёРµ РєР?С‚Р?С?Р?Р№ Р?Р?жет С?С?щеС?твеР?Р?Р? С?гладитС? загС?С?жеР?Р?Р?С?С‚С? РґР°Р?Р?С?С… С?пециалиС?С‚Р?РІ, С?РІР»С?етС?С? техР?ичеС?РєР°С? Р?С?Р?ащеР?Р?Р?С?С‚С? Рё Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ С?пециалС?Р?С?С… РїР?Р?ещеР?РёР№ РґР»С? РїС?Р?ведеР?РёС? РІС?РєС?С?тий Рё РёС?С?ледР?РІР°Р?РёР№ - Р?Р?С?РіР?РІ. Без С?Р?РІС?РµР?РµР?Р?Р?Р№ аппаС?атС?С?С? Рё Р?РµР?Р±С…Р?РґРёР?С?С… Р?атеС?иалР?РІ РІ Р?РёС… С?абР?татС? РІРµС?С?Р?Р° Р?епС?Р?С?С‚Р?. Р?С?РёС…Р?РґРёС‚С?С? РєР?Р?С?татиС?Р?ватС?, чтР? Р?С‚Р?Р?шеР?РёРµ Рє патР?Р»Р?гичеС?РєР?Р№ Р°Р?атР?Р?РёРё РІ С?С‚С?Р°Р?Рµ Р?ахР?РґРёС‚С?С? РІС?Рµ еще Р?Р° Р?РёР·РєР?Р? С?С?Р?РІР?Рµ. Р?Р?чеР?С? - С‚Р? Р±Р?Р»С?шиР?С?твР? Р?Р±С?вателей Рё Р?Рµ С‚Р?Р»С?РєР? Р?С‚Р?Р?С?С?С‚С?С? Рє Р?ей как Рє чеР?С? - С‚Р? РІС‚Р?С?Р?С?тепеР?Р?Р?Р?С?. Р?Р?С?С‚Р?Р?С? так чаС?С‚С? фактС? С‚Р?РіР?, чтР? ее РїР?С‚С?ебР?Р?С?ти фиР?Р°Р?С?РёС?С?С?С‚С?С? РїР? Р?С?татР?С‡Р?Р?Р?С? РїС?РёР?ципС?. Р? РїС?РёР?РµС?С? Р»С?Р±Р?Р№ глав РІС?ач РІС?егда С?читает чтР? Р?Р?РІС?Р№ С?РµР?тгеР? РґР»С? Р±Р?Р»С?Р?РёС†С? Р?Р?Р?РіРёР? Р»С?чше, Р?ежели С?екциР?Р?Р?С?Р№ С?С‚Р?Р». Р’ РїС?РёР?ципе, Р?Р?Р¶Р?Р? С?казатС?, чтР? С?пециалиС?С‚ - патР?Р»Р?РіР?Р°Р?атР?Р? С?РІР»С?етС?С? "штС?С‡Р?С?Р?" С‚Р?РІР°С?Р?Р?, Р?Р°С?С‚Р?С?щиР? С?Р?С‚С?Р·РёР°С?С‚Р?Р? С?РІР?егР? дела. Р?Рµ каждС?Р№ РІС?ач С?Р?глаС?РёС‚С?С? С?абР?татС? РІ Р?Р?С?РіРµ, РІ РєР?С‚Р?С?Р?Р?, Рє С‚Р?Р?С? же, Р?Рµ РёР?еетС?С? РґР?лжР?Р?РіР? Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёС? Рё С?С?Р»Р?РІРёР№ РґР»С? С?абР?С‚С?. Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ РґР»С? Р?Р?С?РіР° РїР?Рґ РєР»С?С‡ [url=http://tanartis.ru/produkciya/oborudovanie_dlya_sekcionnyh/stoly_dlya_vskrytiya/]С?С‚Р?Р» РїС?Р?ведеР?РёС? РІС?РєС?С?тиС?[/url] ЧтР?Р±С? таких Р?епС?РёС?С‚Р?С?С… Р?Р?Р?РµР?С‚Р?РІ РІР?Р·Р?икалР? как Р?Р?Р¶Р?Р? Р?РµР?С?ше, Р»С?чшиР? С?ешеР?РёРµР? Р±С?дет Р?Р±С?атитС?С?С? РІ РёР·РІРµС?С‚Р?С?С? РєР?Р?РїР°Р?РёС? "Tanartis" http://tanartis.ru/ Р?Р?Р° Р±С?ла Р?С?Р?Р?РІР°Р?Р° еще РІ далекР?Р? 2013 РіР?РґС? Рё РїР? С?ей РґРµР?С? С?РІР»С?етС?С? РєР?Р?РїР°Р?ией РєР?С‚Р?С?Р°С? РїС?едлагает Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ РґР»С? Р?Р?С?РіР?РІ РїР?Рґ РєР»С?С‡. Р? С?С‚Р?Р№ РєР?Р?РїР°Р?РёРё Р?чеР?С? Р?Р?С‰Р?Р°С? РїС?Р?РёР·РІР?РґС?твеР?Р?Р°С? база, благР?РґР°С?С? РєР?С‚Р?С?Р?Р№ РїС?Р?РёР·РІР?РґС?твР? РІС?ей РїС?Р?РґС?кции Р?Р±С…Р?РґРёС‚С?С? дешевле, также Р?Р° базе РєР?Р?РїР°Р?РёРё РµС?С‚С? С?РІР?Рµ РєР?Р?С?С‚С?С?РєС‚Р?С?С?РєР?Рµ Р±С?С?Р? РёС?С…Р?РґС? РёР· чегР? РєР?Р?РїР°Р?РёС? С?ешает даже С?Р°Р?С?Рµ С?Р»Р?Р¶Р?С?Рµ задачи РІ РєР?С?Р?ткие С?С?Р?РєРё. Р?С?Р?Р?РІР?С?Р?Рё РІРёРґР°Р?Рё РїС?Р?РґС?кции РєР?Р?РїР°Р?РёРё С?РІР»С?С?С‚С?С?: С?екциР?Р?Р?Р?Рµ Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ; Р?Р±Р?С?С?РґР?РІР°Р?РёРµ РґР»С? Р?Р?С?РіР°; С?таР?ции РІС?С?езки; С?РёС?теР?С? Р?акС?Р?С?С?РµР?РєРё; С?С?едС?тва РіРёРіРёРµР?С? Рё РёР?РґРёРІРёРґС?алС?Р?Р?Р№ защитС?; РІС?Рµ РґР»С? таР?атР?РїС?актики. Р?иже РїС?едС?тавлеР?С? Р?Р?Р?РµР?С‚С?, РєР?С‚Р?С?С?Р?Рё Р?тличаС?С‚С?С? РІС?Рµ фактР?С?С? РїС?Р?РёР·РІР?РґС?тва РїС?Р?РґС?кции: С?ффективР?Р?С?С‚С?; Р?адежР?Р?С?С‚С?; безР?РїР°С?Р?Р?С?С‚С?С?; С?РґР?Р±С?твР?Р? РІ С?РєС?РїР»С?атации. Р?Р?Р?РїР°Р?РёС? "Tanartis" Р?Рµ Р?С?таР?авливаетС?С? Р?Р° РґР?С?тигР?С?С‚Р?Р? Рё РїР?С?С‚Р?С?Р?Р?Р? С?абР?тает Р?ад С?Р°С?шиС?РµР?РёРµР? Р°С?С?Р?С?тиР?РµР?та изделий. Р?С?Р?Р?Рµ С‚Р?РіР?, Р?Р?Р° делает РІС?Рµ РґР»С? С‚Р?РіР?, чтР?Р±С? С?Р?С…С?Р°Р?РёС‚С? Рё РїС?РёС?Р?Р?Р?житС? С?РІР?Р№ автР?С?итет Рё С?татС?С? Р?адежР?Р?РіР? РїР°С?С‚Р?РµС?Р° РґР»С? клиеР?С‚Р?РІ.
  Вернуться к списку всех тем форума