Голицыно. Информационный портал.Голицино. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
Голицыно. Информационный портал.
 • О Голицыно
 • Информация о городе
 • Недвижимость в Голицыно
 • Форум

 • E-mail:   Пароль:          регистрация
  Вернуться к списку всех тем форума
  м? м?©м№ґл“?н?„кё€н™” Автор: Luthermup
  Отправлено: 20 декабря 2021 в 14:21
  1. к°?м?”[н?ём§‘] дїю用카л“? / Credit Card н?„кё€м?„ л??мІґн•?л?” м€?л?Ём??лю? м??м •кё°н•? н?„[1] лі?м ?н•?л?” мю°к±ґм??лю? л¬?н’€м?ґл‚? м„?비м?¤лҐ? л°?л?” кё°л?Ґм?„ к°?진 카л“?лҐ? л§?н•?л?¤. л¬?리м ?м?ё м ?м??м?? ISO 7810м?ґ к·?м •н•? л°” л??лю? к°?лю? 85.6mm, м„ёлю? 53.98mm[2], л‘?к»? м•? 0.8mmм§?리 м–‡м?? н”?л??м?¤н?±м ?[3] 카л“?л?¤. м??м™ёлю? мў…м?ґ 비м?·н•? м?¬м§€лю? л§?л“?л?” л“Їн•?л?¤.[4] 2. м??м„ё[н?ём§‘] кі?к±° л№€лІ€н–€л?? м™ём??кі? м? м‚¬н•?м§?л§? \'м•?к°„\' л?¤лҐґл?¤. м??л?Ё кІ°м ?к°? 중간м—? л??м–ґм?€л?” 통칭 \'л°ґ(VAN)\'사[5]л??кі  л¶?르л?” н??사лҐ? к±°мі?м„? м •м??м ?м??лю? м?ґл?Ём–ґм§?л©ґ, м? м?©м№ґл“? н??사 본사л?” л¬?н’€ н??매м??м—?кІ? м??м •кё°н•?к№?м§? л??кё€ м§?кё‰ ліґм¦?м?„ н•?кі , кё°м??м?ґ л??л©ґ л??кё€м?„ м§?불н•?л?¤.[6] 구매м??м—?кІ?л?” 추н?„м—? л??кё€м?„ м? м?©м№ґл“? н??사м—?м„? 청구н•?л?¤. н??매м?? м?…м?Ґм—?м„?л?” л??кё€м?„ лЄ» л°?м?„ м??м?ґ м—†кё° л•?л¬ём—?, 리м?¤н?¬к°? м „н?? м—†л?¤. н??매м??м™? 구매м??к°? м•€л©ґм—? м??н•? м?ёк°„кґ?кі„лҐ? 기초лю? м§?м ‘м ?м??лю? 리м?¤н?¬(RISK) л¶?л?ґкі? 채무 кґ?кі„лҐ? м§?л?” \'м™ём??\'кі?л?” м•?к°„ л?¤лҐґл?¤. 즉, м†?비м?? м?…м?Ґм—?м„?л?” л?№м?Ґ л?€м?„ л‚ґм§? м•?кі  л¬?건кі? м?©м—­м?„ л°?м•„ к°?л?€ м™ём??м?ґм§?л§? н??매м?? м?…м?Ґм—?м„?л?” м? м?©м№ґл“? н??사лҐ? 통해 м—„м—°н?€ л?€м?„ л°?м??л?€ м™ём??м?ґ м•„л?? кІ?. 카л“?사к°? н??매м??м—?кІ? л¬?건кі? м?©м—­м?? к°’м?„ л??м?  м§?불н•?кі  м°Ён?„м—? м†?비м??к°? 카л“?사м—?кІ? м™ём??к°’м?„ к°?л?”л?¤кі  лі? м€? м?€л?¤. м? м?©м№ґл“? ліґкё‰м?ґ м??м??н™”л??л©ґм„? \'м™ём??\'м?„ м?€н??마м?“м?ґл‚? 술집, м??л?№ л“±м—?м„? м§?л?” м??м?? к·№н?€ 줄어 들었л?¤. л¬?лю  л?ЁкіЁм§‘м—?м„? н•? л?¬м№? н•?кє?лІ€м—? кі„м‚°н•?л?” м??м??лю? м™ём??м?„ м§?л?” кІ? л§?кі , м•„л?? \'н?„м??\' н•­лЄ©м—? л‚?м™? м?€л?” кІ?мІ?л?? л?№м?Ґ н?„кё€м?ґ м—†л?¤л?” м?ґм? лю? м™ём??м?„ м§?л?” кІ?м?„ л§?н•?л?¤. м??л?Ё м™ём??м?„ м?”구н•?л?¤л?” кІ? м??мІґк°? м? м?©м№ґл“?к°? м—†л?¤л?” кІ?м?„ л?»н•?л?” кІ?м?ґкі , к·ё н?”н•? м? м?©м№ґл“?мю°м°Ё м—†л?¤л?” кІ?м?? 사н??м ?, кІ?м ?м ? м? м?©м?ґ л¶?мю±н•?л?¤л?” кІ?м?„ л?»н•?кё° л•?л¬ём—? м—¬к°„н•ґм„?л?” м™ём??м?„ м??л ¤ н•?м§? м•?л?”л?¤. 3. 역사[н?ём§‘] н?„л?? м? м?©м№ґл“?м?? 역사л?” 1950л…„м—? лЇёкµ­м—?м„? н”„л?­н?¬ 맥л‚?마л??к°? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?„ л§?들면м„? м??м?‘л??м—€л?¤. м??л?№м—? к±°л??мІ? м†?л??кі? м??사н•?л?¬ к°”л?”л?° кі„м‚°н•  л•? м§?к°‘м?„ м•€ 들고 м?Ё кІ?. л?¤н–‰н?€ к·ё к°?кІ?м?? л?ЁкіЁм?ґл?? лЄ…н•Ё н•? м?Ґл§? 건네м??кі  л‚?м™? 봉лі?м?? л©ґн–€л?¤. м?ґ кІ?н—?м?„ н† л??лю? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?„ л§?들었л?¤. 맥л‚?마л??л?” н?ґл??м?„ мю°м§?н•?м—¬ м? л¶„м¦?(м? м?©м№ґл“?)м?„ л°?кё‰н•?кі , к·ё м? л¶„м¦?м??лю? м–ґл””м„?л“ м§? м™ём??м?„ н•  м€? м?€м??л©ґ м?ґл?° 봉лі?м?„ л?№н•  м??м?ґ м—†кІ л?¤л?” м??к°?м?„ н–€кі , м?ґ м•„м?ґл””м–ґлҐ? л°”н?•м??лю? м? м?©м№ґл“? н??사м?ё л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?„ 설л¦?н•?л?¤. мІ?м??м—?л?” 뉴м?•м?? 14к°? л €м?¤н† л?‘кі? кі„м•?м?„ л§єкі  맥л‚?마л?? м??лі?м?? м§?м?ёл“¤ м€?м?­ лЄ…м?ґ н??м??м?ґм—€м??л©°, м—°н??비 5л?¬л?¬м—? л €м?¤н† л?‘м—? л¶?кі?н•?л?” м€?м€?л??л?” м??м??к°’м?? 7%м??л?¤. 맥л‚?마л??м?? 사업 лЄЁл?ём?? м„ н’?м ?м?ё м?ёкё°лҐ? л??м–ґ, м—…мў…л?„ л €м?¤н† л?‘л§?м?ґ м•„л?€л?? н?ён…”, л°±н™”м ?, к??집 л“±м??лю? н™•м?Ґл??м–ґ к°”кі  사м?© лІ”м?„л?„ 뉴м?•м?„ л„?м–ґ м „ лЇёкµ­кі? н•ґм™ёлю? н??м ё л‚?к°”м??л©° н??м?? 숫м??л?„ м€?л…„ л§?м—? 1л°±л§?лЄ…м?„ л„?어설 л§?н?? л??м„±кіµм?ґм—€л?¤. к·ёл?¬л‚? м? м?©м№ґл“?л??л?” л¬?건м?ґ л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл?? м?ґм „м—? л‚?м?€л?„ м•€ ліґм?ґл?¤к°? м–ґл?? м€?к°„ к°‘м??кё° н•?л??м—?м„? л?? 떨어진 кІ?м?? м•„л?€кі , м?ґлЇё к·ё м? м?©м№ґл“?м?? м??мю°кІ©м—? н•ґл?№н•?л?” м™ём??(н?„불)카л“?들м?ґ л?¤м–‘н•? н?•н??лю? мюґм?¬н–€м—€л?¤. лЇёкµ­м—?м„?л?” 1920л…„л??л¶?н„° м??м? м†?л‚? л°±н™”м ?м—?м„? м?¤л??л‚ м?? м? м?©м№ґл“?м™? м? м‚¬н•? н?•н??м?? н?„불카л“?лҐ? л°?кё‰н–€м??л©°, н•?л?¬ л?™м•€ н•ґл?№ м •м? м‚¬л‚? л°±н™”м ?м—?м„? м™ём?? 구м?…н•? л??кё€м?„ м?”л§?м—? н•?кє?лІ€м—? к°?л?” н?•м??м?ґм—€л?¤.[7] л??н•? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?? л“±м?Ґ м?ґм „м—? м? м‚¬н•? кІ°м ? м€?л?Ём?ґ кё°н??л??к±°л‚? м†?к·?лЄЁлю? 사м?©л??м—€л?? м ?л?„ м?€м—€л?¤. 1940л…„л??м—? м•„л©•м?¤к°? м?¤л??л‚ м?? м? м?©м№ґл“?м™? м? м‚¬н•? к°?л…?м?? кІ°м ? м??м?¤н…? л?„м?…м?„ кІ?н† н–€л?? м ?м?ґ м?€л?¤кі  м•?л ¤м ё м?€м??л©°[8], к°™м?? 1940л…„л??м—? 뉴м?•м—?м„?л?” Charge-It 카л“?л??л?” м§?м—­ н•?м • м? м?©м№ґл“?к°? л“±м?Ґн–€л?? м ?л?„ м?€м—€л?¤. м°Ём§?-м?‡ 카л“?л?” 뉴м?•м?? н”?л?« л¶?м??л??л?” м§?м—­м?? л‘? лё”л?­ л‚ґм—?м„? л?¤м–‘н•? м—…мў…м?? м†?매м??들м?ґ л°?м•„ м??л?” м™ём?? 카л“?м??л?¤. н?№м • м—…м†?к°? м•„л?? м—¬л?¬ м—…мў…/м—…м†?м—?м„? л°?м•„м??л?” м™ём?? 카л“?м??м??лЇ?лю?, к·ё м?ґм „м?? н?„불카л“?м™?л?” н™•м?¤н?€ л?¬л??кі , н?—л‚  л“±м?Ґн•?л?” л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??кі? л?¤лҐё м ?м?ґ н•?л‚?л?„ м—†м—€кё° л•?л¬ём—? м—„л°?н?€ л”°м§?м??л©ґ м°Ём§?-м?‡ 카л“?к°? м? м?©м№ґл“?м?? м??мю°л??кі  н•  м€?л?„ м?€л?¤. н•?м§?л§? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??кі? л?¬л¦¬ л„“кІ? н™•м‚°л??м§? лЄ»н•?кі  н”?л?« л¶?м?? м§?м—­м—?м„?л§? 사м?©л??л?¤к°? 사л??мю?кё° л•?л¬ём—? 역사м—?м„? 묻н?? лІ„л ёл?¤. 1920л…„л??л¶?н„° мюґм?¬н•?л?? н?„불 카л“?м™? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?? м°Ём?ґм ?м?? н•? м ?н?¬л‚? мІґм?ём ?л§?м?ґ м•„л?€л?? м—¬л?¬ м—…мў…м—?м„? 사м?©м?ґ к°?л?Ґн•? лІ”м?© н?„불 카л“?м??л?¤л?” кІ?м?ґл?¤. м??л°?м ?м??лю? м?ґ м ?м?ґ кё°мюґм?? к°?мў… н?„불 카л“?лҐ? л„?м–ґм„? л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?ґ м„±кіµм?„ к±°л‘” м?ґм? л??кі  м—¬кІЁм§?кі  м?€л?¤. лІ”м?©м„±кі? л?”불어, л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?ґ м„±кіµм?„ к±°л‘” л??л?¤лҐё м?ґм? л?”, л?¤м?ґл„€м?¤ 카л“?м?? м†?м§? м—¬л¶?лҐ? \'м? л¶„м?? м??징\'м??лю? м–ґн•„н•?л?” 마м??н?… м „л?µм?„ 구사했기 л•?л¬ём?ґл?¤. л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?? 초기м—? л°?кё‰ л??м??м?„ м? м?©л?„к°? л†’м?? м??лҐ?мёµм?? \'사н??м ? 명사\'кё‰м??лю? м ?н•?н–€кё° л•?л¬ём—?, л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл?? 카л“?лҐ? м†?м§?н•? 사л??м?? м ?лЄ…м?ём‚¬л??л?” к°?л…?м?ґ м??кІЁл‚?м„? л§?м?? 중м??мёµ м†?비м??들м?ґ м†?м§?н•?кі  м?¶м–ґн–€кі , м?ґл?° м „л?µм?ґ л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл?? 카л“?к°? н?­л°?м ?м??лю? л„?리 ліґкё‰л??л?”л?° н?¬кІ? кё°м—¬н–€л?¤кі  н•ґм„?л??л?¤. м?ґл?° м?ём??м?? м?¤л??л‚ к№?м§? л‚Ём•„м?€м–ґм„? м§?кё€л?„ лЇёкµ­м—?м„?л?” л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл?? 카л“?л‚?, л?¤м?ґл„€м?¤лҐ? л”°л?? н•? м•„л©•м?¤ 카л“?(м„?츄리м?Ё л??м?ё)лҐ? м†?м§?н•?л?” кІ?м?„ 중산층м?? м??징м??лю? к°„м??н•?кі¤ н•?л?¤. 1958л…„м—?л?” 아메리칸 м?µм?¤н”„л €м?¤к°? м? м?©м№ґл“? 사업м—? л?°м–ґл“¤м–ґ м? м?©м№ґл“?лҐ? [url=https://www.repostplus.ru/]м†?м•юкІ°м ?н?„кё€н™”[/url] л°?кё‰н•?кё° м??м?‘н–€л?¤. м•„л©•м?¤м?? м? м?©м№ґл“?л?” л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл?? 카л“?м™? к°?л…?м?ґ л?‘к°™м•?м§?л§?, м•„л©•м?¤л?” м??л?? м—¬н–‰м—…м?„ м??л Ґм??лю? м‚?л?? н??사м??кё° л•?л¬ём—? лЇёкµ­ м „м—­м?? л¬?лю  н•ґм™ём—?л?„ м?ґлЇё м§?사лҐ? л‘?л?” л“± кґ‘лІ”м?„н•? 네н?ём??н?¬лҐ? ліґм? н•?кі  м?€л?¤л?” к°•м ?м?ґ м?€м—€кі , м?ґ м?Ґм ?м?„ м?­л¶„ н™?м?©н•?м—¬ л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??ліґл?¤л?„ л?” н?° м„±кіµм?„ к±°л‘?кІ? л??л?¤. м?¤л??л‚ м?? кё°м¤?м??лю? м—„кІ©н•?кІ? ліґл©ґ л?¤м?ґл„€м?¤ н?ґл??м?ґл‚? 아메리칸 м?µм?¤н”„л €м?¤л?” м? м?©м№ґл“?(credit card)л??кі  л§?н•  м€? м—†л?¤. н• л¶?л‚? 리лі?л№™м?ґ м ?м?©л??м§? м•?м•?кі  м§?л‚? л?¬м—? 사м?©н•? кё€м•юм?„ лЄЁл‘? кІ°м ?м??м—? к°?м•„м•? н•?л?” м°Ём§? 카л“?(charge card)м??кё° л•?л¬ём?ґл?¤. н• л¶?л‚? 리лі?л№™м?„ 통해м„? \'л№?\'м?„ 질 м€? м?€л?” м? м?©м№ґл“?лҐ? 1958л…„м—? мµ?초лю? л°?н–‰н•? н??사л?” 비м??카л“?л?¤. 비м??카л“?л?” мµ?초м?? м??н–‰кі„ 카л“?м?ґкё°л?„ н•?л?¤. 비м?? м?ґм „м?? л?¤м?ґл„€м?¤л‚? м•„л©•м?¤л?” лЄЁл‘? м??л°? н??사들м?ґм—€л??л?° л°?н•ґм„?, 비м??л?” м??н–‰м?ґ л°?н–‰н•? мµ?초м?? м? м?©м№ґл“?л?¤. м??н–‰м?? 막강н•? м??кё€л Ґм?„ л°”н?•м??лю?, м§?л‚? л?¬м?? 사м?©м•юм?„ кі§л°”лю? м?ґлІ€ л?¬м—? к°?м?„ н•„м?” м—†м?ґ, н• л¶?л‚? 리лі?л№™м?„ 통н•?м—¬ \'л№?\'м??лю? н•ґкІ°н•?л?”, м?¤л??л‚ кі? к°™м?? \'м? м?©\'카л“?м?? н?•н??к°? 1958л…„ 비м??카л“?м—? м?ґлҐґл?¬м„? м™„м„±л?? кІ?м?ґл?¤. 비м??카л“?лҐ? мІ?м?? л§?들고 л°?кё‰н–€л?? м??н–‰м?? Bank of America(BoA)м?ёл?°, BoAм?? кІ?м?? м??행들м?ґ лЄЁм—¬м„? 비м??카л“?м?? л??항마лю? л§?л“  кІ?м?ґ 마м?¤н„°м№ґл“?м?ґл?¤. к·ёл??м„? 마м?¤н„°м№ґл“?л?” н?№м§•м?ґл‚? м??м?¤н…?м?ґ 비м??카л“?м™? к±°м?? л?‘к°™л?¤. л??л?µ 1960л…„л?? к№?м§?л?” м•„л©•м?¤м™? л?¤м?ґл„€м?¤м?? м°Ём§?카л“?к°? л?” л„?리 ліґкё‰л??м–ґ м?€м—€кі , 비м??м™? 마м?¤н„° к°™м?? м??н–‰кі„ 카л“?л?” н•ґл?№ м??н–‰м?ґ м?€л?” м§?м—­м—?м„?л§? л°?м•„м??л?” м§?м—­ н•?м • м? м?©м№ґл“?м?? м„±кІ©м—? к°•н–€м??л‚?, 1970л…„л?? м?ґн?„лю?л?” м??н–‰кі„ 카л“?들м?ґ 빠르кІ? н™•м‚°л??л©ґм„? м?¤л??л‚ м—?л?” м??н–‰кі„ 리лі?л№™/н• л¶? 카л“?к°? н‘?м¤?м??лю? м—¬кІЁм§?кі  м?€л?¤. 4. м? м?© 카л“? л°?кё‰ мю°к±ґ
  Вернуться к списку всех тем форума